Chúng tôi cung cấp hầu hết các loại thuốc chuyên khoa và các loại thuốc phá thai kê toa, đảm bảo nguồn gốc và xuất xứ, luôn đảm bảo chất lượng hàng hóa, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành chúng tôi đảm bảo bằng chính uy tín của công ty.

Trần Minh Huy
CEO / Founder

Giám đốc điều hành công ty

Lưu Thị Khánh Vy
Marketing Director

Chuyên viên maketing công ty

Anh Khoa
Public Relations

Quan hệ khách hàng sĩ

Trần Anh Trung
Customer Support

Hỗ trợ khách hàng lẻ