Combo 2: Bộ Mifestad 200mcg thuốc phá thai và thuốc giảm đau nhanh

450.000VND

Đây là bộ thuốc phá thai gồm mifestad 200mg và misoprostol 200mg kèm thuốc giảm đau.