Liệu trình thuốc phá thai 7 8 9 Tuần – Liệu trình chuyên dụng cho thai lớn

    850.000VND 650.000VND

    Đây là liệu trình thuốc phá thai dành cho các tuần thai từ 7-8-9 tuần, các tuần thai lớn hơn 7 tuần và nhỏ hơn 9 tuần.